Külastuskeskusest

Piusa Külastuskeskus on vabaaja veetmise koht Võrumaal, kuhu tulla pere või grupiga. Keskuse eesmärk on koordineerida aastaringselt turismi ja sihipäraselt arendamise kaudu Piusa koobastiku ja kaitsealuste liikide kaitsele kaasa aitamine, samuti Piusa Muuseumi koobastikku külastavate turistide turvalisuse tagamine.

Piusa Külastuskeskuses on võimalik:

  1. 3D-arvutimudeli abil virtuaalselt jalutada Piusa liivakoobastes ning otsida Muuseumikoopas asuvaid altareid;

  2. Tutvuda AHHAA keskuse poolt valmistatud eksponaatidega;

  3. Vaadata filme koobaste tekkeloost ja kaitsealustest taime- ning loomaliikidest;

  4. Tutvuda Piusa liivadega lähemalt;

  5. Süveneda nahkhiirte elu-olusse;

  6. Meisterdada liivapudeleid ja liivakaarte (ettetellimisel);

  7. Kasutada seminariruumi erinevate ürituste läbiviimiseks (konverentsid, seminarid, peod jne);

  8. Kohvikus keha kinnitada;

  9. Külastada Muuseumikoobast koos giidiga

Suvekuudel on võimalik tulla Piusa rongiga. Rongisõiduplaaniga on võimalik tutvuda Elroni kodulehel Kagusuuna sõiduplaanil.

piusa_kylastuskeskus_koopavaade.jpg

Piusa koobastiku maastikukaitseala

 

Piusa koobastiku looduskaitseala eesmärk on kaitsealuste nahkhiirte ja nende talvitumiseks vajalike koobaste kaitse, uurimine ja tutvustamine.

Kaitstavaks elupaiga tüübiks on vanad loodusmetsad ning kaitstavateks taime- ja loomaliikideks on: tiigilendlane, harivesilik, palu-karukell, aas-karukell ja roomav öövilge.

1948. aastal avastati koobastes seal talvituvad nahkhiired. Nende arvukus on pidevalt suurenenud ja 1981. aatal võeti koopad kaitse alla eesmärgiga kaitsta Baltimaade suurimat talvituvate nahkhiirte kolooniat. Nüüdseks on leitud kõik Eestis talvituvad liigid, keda on kokku seitse, kellest kaks on väga haruldased - habelendlane, leitud kaks isendit ning Nattereri lendlane, leitud ühel korral.

 

Praegu loendatakse Piusas ligikaudu 4500 isendit.

Nahkhiirte koondumispaikade, eriti talvitumispaikade - koobaste osa, on nende loomade kaitses väga suur. Koobaste sobivus nahkhiirte talvitumiseks oleneb kindlatest tingimustest, millest tähtsaimad on temperatuur ja õhuniiskus, vaikus ja pimedus, koopa mõõtmed, avade mõõtmed, pragude olemasolu koopas, koopa ümbruses oleva maastiku iseloom. Piusa koobste tingimused on püsinud nahkhiirtele soodsad pikka aega ja see ongi võimadanud suure talvitumiskoloonia tekkele.

Piusa koobastiku looduskaitsealal asub 1,4 km pikkune matkarada.

  

Matkarada tutvustab tüüpilist nõmmemetsakooslust ja sellele omaseid taimeliike ning pakub jalutamise võimalust männimetsa värskes õhus.

Matkarada algab ja lõpeb parklas, mis hõlbustab rajale tulekut ja sealt lahkumist. Rahulikuks loodusevaatlusretkeks kulub umbes üks tund.

Rada on varustatud eesti- ja inglisekeelse 9 infotahvliga, mis tutvustavad Piusa koobastiku looduskaitseala loodusväärtusi.